Entitats en xarxa - Portal Municipal d'Entitats de Girona - Registre Municipal d'Entitats

 

Registre Municipal d'Entitats

Què és un registre municipal d'entitats
Tal com diu la Llei orgànica d’Associacions (art.31), per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l’obligació de promoure en l’àmbit de l’associacionisme, les entitats associatives han d’estar inscrites als Registres Públics d’Entitats pertinents, entre ells els registres municipals d’entitats dels diferents ajuntaments.

Un Registre Municipal d’Entitats inclou en un únic registre totes les entitats d’un municipi. Tenir un cens d’entitats real i unificat permet conèixer les entitats existents a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius, per tal de poder desenvolupar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme. Alhora ens permet poder-vos ajudar a donar-vos a conèixer a la resta de ciutadania.

Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.
Alta al registre municipal d'entitats ciutadanes
On adreçar-se:
OIAC. OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. +34 972 419010 / +34 972 010275
De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 6 de la tarda.
Dissabtes de 9 a 2 del matí.
Juliol i agost de 2/4 de 9 del matí a 3 de la tarda.

L'AJUNTAMENT MÉS A PROP:
L'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, ara a cada barri... amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
 
Documents que cal portar:
» Model de sol·licitud degudament complimentada
» Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat o original i còpia
» Memòria de les activitats realitzades l'any anterior (si s'escau)
» Fotocòpia del NIF de l'entitat
» Pressupost i programa d'activitats de l'any en curs
» Junta Directiva, actualitzada, amb els noms, adreces i telèfons dels membres
» Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat o similar
» Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat
» Adreça de la pàgina web i adreça electrònica (en cas de tenir-ne alguna)
» Logotip de l'entitat, en cas de tenir-ne algun
Condicions per sol·licitar-ho:
Cal que l'entitat estigui ja inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i que disposi del número d'identificació fiscal, NIF.
Legislació:
Reglament orgànic municipal (ROM), capítol quart: La participació de les entitats ciutadanes.
 
Enllaç: [Veure el ROM]
Reglament Regulador de les Institucions de la Participança
 
Sol·licitud d'Alta
Al següent enllaç hi trobareu tota la informació per donar-vos d'alta al Registre Municipal d'Entitats.
 
Unitat responsable de la gestió:
UNITAT D'ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT
+34 972 010 275
participacio@ajgirona.cat
 
ClicPortal