Entitats en xarxa - Portal Municipal d'Entitats de Girona - Objectius

 

Objectius

Objectius del Portal municipal d'entit@ts de Girona:
a) Donar suport a la realitat associativa de la ciutat.
Facilitar instruments de gestió i comunicació que permetin a les entitats el compliment dels seus propis objectius.

b) Promoure el coneixement de l'associacionisme a la resta de la població.
Un dels objectius generalitzats de les entitats és el d'interessar altres persones a participar en la seva entitat. Sovint moltes persones desconeixen l'existència d'entitats en les quals podrien participar-hi o gaudir dels seus serveis.

c) Difondre la prestació de serveis de les entitats.
Els serveis que ofereixen les entitats dóna valor a la ciutat i la fa atractiva i eficaç als seus ciutadans.

c) Fomentar l'ús social de les TIC.
Les entitats són un vehicle bàsic per difondre l'ús social de les TIC entre la ciutadania.
Característiques principals de l'eina
L'eina o gestor web que desenvolupa les pàgines de les associacions confecciona automàticament el portal d'entitats on aquestes poden difondre notícies i activitats.

Cada web es pot configurar amb les prestacions desitjades i ampliar-les o reduir-les en qualsevol moment. El gestor està especialment dirigit a les prestacions que una entitat pot oferir, i que són:

- Apartats descriptius (Qui som?, Història...)
- Activitats, serveis, projectes
- Notícies
- Agenda
- Galeria fotogràfica
- Enllaços d'interès
- Documents
- Membres
- Participar
- Contactar
- Butlletí electrònic
- Cercador general
- Estadístiques
- Àrea d'Intranet
ClicPortal