Entitats en xarxa - Portal Municipal d'Entitats de Girona - Serveis de les Entitats

 

Cercador

Serveis de les Entitats

Imatge de complement
Casalot
El Centre Obert Casalot està ubicat al C/Puigneulós, nº7, adreçat a adolescents de 12 a 16 anys.
El servei atén a un total de 40 adolescents, distribuïts en dos grups:
• Grup 1: 20 places d’adolescents de 12 a 16 anys, amb atenció directa els dilluns, dimecres i divendres.
• Grup 2: 20 places d’adolescents de 12 a 16 anys, amb atenció directa els dimarts, dijous i divendres.
• Els divendres atenem a tot el grup de 40 adolescents, amb el suport de dos monitors/es.
L’equip de professionals està format per dos educadors/es, una de les quals fa la funció de Coordinador/a.
En la nostra intervenció educativa des del Centre Obert, cal diferenciar entre dues etapes: la primera des del 12 als 14 anys i la segona dels 14 als 16 anys que corresponen amb el 1r i el 2n cicle d’ESO i que determinen el conjunt de les activitats i el desenvolupament dels programes que es duen a terme.
En el període comprés entre els 12 i els 14 anys s’inicia l’etapa de l’adolescència, etapa marcada fonamentalment per la por a un món sense referents, on els criteris de decisió no provenen de l’adult, sinó que han de ser una construcció pròpia.
En l’adolescència entenem que es dóna una generalització de la conflictivitat, i que és en el conflicte on es dóna el diàleg amb l’adolescent. Això, es deu fonamentalment a la imatge que es crea l’adolescent de l’adult, entenent bàsicament que l’adult és un referent des de la negativitat, pràcticament, l’adult sempre vol posar límits.
Aquesta aversió als límits crea una relació conflictiva amb l’entorn, que al mateix temps té una certa ambigüitat, ja que l’adolescent busca contínuament que se’l situï on es troba el límit i perquè s’estableix en aquest punt. Es un moment d’interiorització de les normes, no ja com a hàbits de la infància, si no com a normes pròpies de l’individu, és la creació de la consciència del subjecte.
En aquest procés de construcció hi ha un element clau per a l’adolescent: la confiança. Aquesta la sol trobar en el seu grup d’amics i amigues, tot i que també busca algun referent adult que tingui aquesta característica. Cal tenir en compte la importància de la confiança per a l’adolescent. Això fa necessari que tinguem molt en compte en la nostra intervenció educativa el fet de la coherència, intentant complir tot allò al que ens comprometem.
Dintre de l’ambigüitat i dualitat que caracteritza aquesta època es dóna una dicotomia entre la centralitat del “jo” i la importància del grup d’amics i amigues. Això es reflecteix en el nostre centre sobretot en la diferència de comportament que solen tenir molts adolescents quan es troben sols amb el seu tutor/a. Cal entendre aquestes diferències i actuar des de la comprensió d’aquesta dualitat.
Les intervencions que es poden dur a terme en el centre obert d’adolescents han d’aprofitar l’etapa personal dels nois i noies, una etapa en la que es van definint com a persones adultes. En aquest camí, l’adolescència ofereix moltes dificultats, però també moltes oportunitats.

 ClicPortal